Alles voor ontwikkelaars

Wil je vermenigvuldigen, dan moet je delen. Dat is ons uitgangspunt bij alles wat we doen bij Bruil Bouw. We gaan hierin graag een stap verder dan de inmiddels veelbesproken ketenintegratie. Samenwerken is een voorwaarde. Samen vernieuwen de uitdaging.

In onze visie ligt daar de kans op langjarig rendement. In de vorm van energiezuinige werk- en woonoplossingen waarin de eindgebruiker zich prettig voelt en die ook nog eens voor een redelijke prijs te produceren, te onderhouden en te recyclen zijn. Wij zijn een innovatief ontwikkelend bouwbedrijf, dat graag verder kijkt dan de vraag van vandaag. Een bedrijf dat bouwt met mensen, voor mensen. Echt samenwerken is daarbij vanzelfsprekend. In de utiliteit- en appartementenbouw hebben we onze sporen inmiddels ruimschoots verdiend. Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of transformatie.

Sterke achterban

Als onderdeel van de Bruil groep zijn we in staat om grote en complexe bouwwerken te realiseren. Ook het risicodragend deelnemen in projecten en projectontwikkeling behoort tot de mogelijkheden. Binnen Bruil delen we brede kennis en ervaring in (architectonisch) prefab beton, betonmortel, droge mortel en cementgebonden afbouwproducten. Maar ook werken we samen aan nieuwe betontechnologieën, zoals ultrahogesterktebeton en 3D betonprinting.

Ontwerp- en uitvoeringsverantwoordelijk

Geheel in lijn met onze visie opereren wij graag als ontwerp- en uitvoeringsverantwoordelijke. Dat betekent dat wij onze expertise in een vroeg stadium delen en actief meedenken, met de integrale kwaliteit van het bouwwerk als uitgangspunt. Wij voelen ons hiervoor verantwoordelijk en ontzorgen u van ontwerp tot en met oplevering en beheer. Wij geloven in samen bouwen, met partners die bij ons passen en ieder hun eigen specialisme inbrengen. Dat leidt tot meer transparantie, minder risico’s, minder aannames en scherpere prijzen. En, belangrijker nog, tot meer waardecreatie voor onze klanten.

BIM

We werken integraal samen met behulp van een 3D Bouw Informatie Model. Hierin visualiseren we uw project. Zaken als PVE, normeringen en bestekteksten verwerken we zoveel mogelijk binnen het model en visualiseren we waar mogelijk. Samen met een open, transparante calculatie en planning voorkomt dit onduidelijkheden, verkeerde interpretaties en faalkosten. Wij zien in BIM (en LEAN) een veelbelovende werkmethodiek en filosofie bij open samenwerking en streven naar een bedrijfsbrede inzet.

Kwaliteit

Kwaliteit en klanttevredenheid zijn belangrijke speerpunten binnen ons bedrijf. Kwaliteitszorg beschouwen we dan ook als een continu verbeterproces. Wij weten dat kwaliteit niet vanzelf komt, maar vanaf het begin moet worden gepland. Via ons projectkwaliteitsplan geven we u vertrouwen in het werk dat we gaan leveren. Vanaf de eerste schop die de grond in gaat, tonen we aan dat we de kwaliteit leveren die we samen zijn overeengekomen.

MVO

Wij zien het als onze opdracht om een positieve bijdrage te leveren aan onze medewerkers, de markt, het milieu en de samenleving. Wij omarmen circulair bouwen. We gebruiken en ontwikkelen materialen die hergebruikt kunnen worden. Bestaande draagconstructies krijgen elders een nieuw leven. En van betongranulaat maken we nieuw beton. We streven naar minder afval en transport en werken met duurzame materialen. Graag bundelen we onze krachten en gedachten, want duurzaamheid is een zaak van ons allemaal.

 

Ga naar alle productgroepen

Wij maken voor u de volgende producten:


Meer projecten

Nieuwe projecten:

Nieuws voor Ontwikkelaars