Disclaimer

E-mail disclaimer
E-mailberichten vanuit Bruil zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Bruil’s e-mailberichten (eventueel inclusief bijlagen) zijn bedrijfseigendom en kunnen vertrouwelijk zijn of anderszins beschermd voor openbaring. Elk onbevoegd gebruik, kopiëring of verspreiding van het bericht (geheel of gedeeltelijk) is nadrukkelijk niet toegestaan. Indien u e-mail van Bruil ten onrechte heeft ontvangen, verzoeken wij u de afzender hiervan direct per e-mail of anderszins op de hoogte te brengen. En deze e-mail en eventuele bijlage(n) direct te verwijderen uit uw systeem.

Bruil Groep Services B.V., statutair gevestigd te Ede Gld, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09050843 en/of haar groepsmaatschappijen, is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige overdracht van informatie per e-mail. Noch voor enige vertraging in ontvangst, of enige schade hierdoor ontstaan. Bruil garandeert niet dat de integriteit van e-mail onderweg is behouden. Noch dat het bericht of meegestuurde bestanden onderweg besmet kunnen raken met digitale virussen of anderszins besmettingen, of dat het bericht onderschept wordt. U wordt ook erop gewezen dat e-mail en meegestuurde bestanden aan wijziging door derden onderhevig kunnen zijn. Wij adviseren u om bij twijfel over de origine, de juistheid of de volledigheid direct contact met de afzender op te nemen.

Niet zakelijke opvattingen, meningen, opinies en uitingen in dit e-mailbericht zijn uitsluitend afkomstig van de auteur van dit bericht en kunnen niet worden toegerekend aan Bruil.

Anti-spam en emailfiltering
Bruil maakt gebruik van automatisch zichzelf frequent updatende filters tegen ondermeer digitale virussen, spam, exploits en andere digitale bedreigingen. Alle inkomende e-mail bij Bruil die voldoende kenmerken hiervan bezit wordt gewist of tegengehouden:

  • E-mail welke een virus bevat wordt direct en zondermeer gewist;

  • E-mail bron controle via meerdere internationale RBL ‘blacklist’ databases. Bij ontvangst blokkeert het filter zo’n e-mail en stuurt een gestandaardiseerde (SMTP) technische melding naar de versturende mailserver retour. NB.: het is de eigen verantwoordelijkheid van verzender om te zorgen dat diens mailserver van de bewuste RBL blacklist(s) af gaat;

  • Blokkering van internationaal bekende ‘vandal’ bestanden;

  • Blokkering van emails met hierin uitvoerbare bestanden;

  • Keyword filtering op ongewenste woorden of karaktercombinaties in het emailonderwerp (Subject) en/of het bericht zelf (Body). Dergelijke e-mails komen in een tijdelijk e-mail quarantaine buffer terecht en kunnen nog enkele dagen lang door de ontvanger zelf vrijgegeven worden.

Door Bruil’s e-mailfiltering, maar ook omdat er binnen het Internet door onder meer Internet Service Providers op digitale bedreigingen wordt gefilterd, is het mogelijk dat uw e-mail niet of niet volledig bij Bruil aankomt. Advies is daarom om bij belangrijke e-mail aan Bruil, of een aan Bruil verstuurd bestand, bij twijfel op andere wijze na te gaan of het in goede orde is ontvangen.