Slimme bouwproducten maken met minder materiaal

In elke bouwfase, van ontwerp tot afbouw, heeft u aan ons een innovatieve en ervaren partner. Of het nu gaat om woningen of utiliteitsbouw. Wij leveren een totaalpakket van betonmortel, droge mortel en (architectonisch) prefab beton. Bovendien zijn we onder de merknaam Coba succesvol als leverancier in de afbouwmarkt. Als ontwikkelende bouwer tenslotte, geven we vorm aan nieuwe bouwconcepten, die we in de praktijk toetsen en vervolmaken.

Vernieuwend en verantwoord bouwen is voor ons een vanzelfsprekendheid. Innovatief bouwen zien wij als vraaggericht denken, duurzaam bouwen en tegelijkertijd de kosten verlagen. Dat kunnen we niet alleen. We zoeken daarom actief naar slimme samenwerkings- vormen met een projectoverstijgende karakter, omdat echte verbeteringen niet in maar juist tussen organisaties plaatsvinden.

Al 110 jaar bewaken we onze zelfstandigheid. We zijn trots op onze onafhankelijke positie als vierde generatie familiebedrijf. Vanuit onze historie delen we sterke emotionele waarden. De naam Bruil staat synoniem voor Hollandse nuchterheid. Wij zijn doeners met een doel-gerichte en flexibele instelling. Bewust van het feit dat we ons bedrijf in bruikleen hebben voor een volgende generatie. Dat ziet u terug in een gezonde focus op continuïteit en onze behoefte om langdurige relaties met medewerkers en opdrachtgevers aan te gaan. 

Onze visie op de toekomst

De bouwsector staat bekend als grootverbruiker van primaire grondstoffen. Het bouwproces is complex en het materiaalgebruik is inefficiënt. Wij geloven dat dit anders moet én kan. Door digitalisering ontstaan nieuwe mogelijkheden om de klant sneller, eenvoudiger en op maat te bedienen. En natuurlijk willen we dit bereiken met zo min mogelijk gebruik van primaire grondstoffen. Wij bouwen immers voor de toekomst.

In 2025 is Bruil hét voorbeeld, dat bouwen veel klantgerichter en efficiënter kan. Dit hebben wij vertaald naar zes missiepijlers. Bekijk hiervoor de animatie. 

Bruil Productgroepen

productgroepen Bruil