MVO, duurzaamheid, CO2, CSC, BREEAM en goede doelen

Bruil heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan. Om de aarde leefbaar te houden voor de volgende generaties, zullen we met zijn allen nu maatregelen moeten nemen. 

Ook Bruil pakt hierin haar verantwoordelijkheid door verschillende MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) thema’s bij de kop te pakken en actie te ondernemen. Deze thema’s komen voort uit ons MVO-beleid en zijn intern verder uitgewerkt. Als aannemer, producent en leverancier van cementgebonden producten en oplossingen helpt Bruil haar klanten met het efficiënt realiseren van bouwprojecten. Onze producten hebben vanwege hun lange levensduur een intrinsiek duurzaam karakter. Door tijdens het productieproces de milieubelasting te minimaliseren en hergebruik van materialen te optimaliseren geven wij duurzaam bouwen concreet vorm. Tijdens de gebruiksfase van het gebouw dragen onze producten en oplossingen bij aan een optimaal energetisch verbruik. Aan het einde van de levensfase van het gebouw willen wij dat onze producten kunnen worden hergebruikt. Om onze missie te realiseren voert Bruil een MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beleid welk is gebaseerd op de volgende pijlers en thema’s:

I. Duurzame ketensamenwerking

 • Lange termijn handelsrelaties
 • Ketenintegratie
 • Duurzaam inkopen
 • Innovatie met partners

II. Verminderen milieubelasting

 • Energie-efficiency vergroten
 • Verminderen afval en emissie naar lucht en water
 • CO2 prestatieladder toepassen
 • Innovatie met milieuvoordeel

III. Duurzame relatie met mensen

 • Betrokkenheid met lokale gemeenschap bij productielocaties
 • Gezondheid, vitaliteit en veiligheid van eigen medewerkers
 • Bij Bruil wordt momenteel een project uitgevoerd gericht op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Verklaringen

CO2 Prestatieladder

Wij zijn gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder, trede 3. Wilt u meer over de CO2 prestatieladder lezen, klik dan hier. Meer over onze reductiedoelstellingen vind u hier. Meer informatie over onze Carbon Footprint, inclusief onze energiebalans met halfjaar en jaarcijfers,  klik dan hier. 

CSC

Bruil heeft het keurmerk Concrete Sustainability Council (CSC) op niveau goud ontvangen. Dit zowel  voor de betonmortelcentrales als en onze prefab productielocaties. Het keurmerk CSC is een managementsysteem gericht op het duurzaam produceren van beton. Het keurmerk geeft de zekerheid dat onze betonproducten op een duurzame wijze worden geproduceerd. Klanten kunnen erop rekenen dat de keurmerkhouder meedenkt, adviseert en een hoogwaardige bijdrage levert aan de duurzaamheid van de te realiseren projecten.
 

 

Met CSC certificaten voldoen wij aan de laatste normen voor duurzaam beton en dragen wij actief bij aan de duurzame prestaties van betonmortels en prefab beton. CSC geeft certificaten af volgens een certificeringsysteem die wereldwijd van toepassing is. De combinatie van CSC samen met onze certificering voor de CO2 prestatieladder geeft ons een stabiel platform om onze missie uit te werken en te borgen.

Het keurmerk CSC is opgebouwd uit een aantal duurzaamheidscriteria:
1. Bedrijfsvoering & management.
2. Milieuaspecten.
3. Sociale aspecten, waaronder arbeidsveiligheid.
4. Economische aspecten waaronder integriteit en bedrijfsethiek.
 

Wat zijn de voordelen van CSC voor u

 • Veiligheid en aandacht voor de mens en milieu is van hoog belang.
 • Wij geven u advies over het milieuprofiel van het beton.
 • Wij kunnen de verantwoorde herkomst van grondstoffen aantonen.
 • Wij zijn transparant in onze CO2-uitstoot.
 • Wij streven naar een hoge inzet van secundaire grondstoffen en bouwmaterialen.
 • CSC sluit aan bij BREEAM-NL credits.  
 • CSC geeft u financieel voordeel via de MIA-VAMIL regeling bij het toepassen van betongranulaten in betontoepassingen.

CSC certificaten per locatie:

Voor meer informatie over CSC kunt u terecht op de website van op de website  van de Concrete Sustainability Council. In elke regio is er slechts één Regional Scheme Operator. Voor Nederland is dat Betonhuis.

Duurzaamheidsrapportage CSC

Bruil stelt jaarlijks een duurzaamheidsrapportage CSC op. Deze rapportage is door een onafhankelijke partij geverifieerd. 
Voor meer informatie over CSC kunt u terecht op de website van op de website van de Concrete Sustainability Council. In elke regio is er slechts één Regional Scheme Operator. Voor Nederland is dat Betonhuis
 

BREEAM- NL

Bruil kan u helpen invulling te geven aan de negen thema’s binnen BREEAM-NL (verder Breeam). Samen met Bruil wordt het mogelijk een duurzaam gebouw neer te zetten. Een gebouw welke vanaf bouw tot sloop een minimale impact heeft op het milieu. Door het toepassen van de “best-practices” en innovatieve oplossingen kan een lage milieu-impact worden bereikt. Dit samen met het vergroten van het bewustzijn van investeerders, opdrachtgevers, eigenaren, beheerders en eindgebruikers maakt dat Breeam het duurzaamheidslabel voor gebouwen binnen Nederland en Europa is.

Wat is het en wat levert het op?
Een gebouw met een hoog duurzaamheidskarakter verkoopt of verhuurd zich nu eenmaal makkelijker. Gebouwen met een Breeam certificaat zijn dus aantrekkelijker dan gebouwen zonder duurzaamheidscertificaat. Breeam leidt uiteindelijk tot lagere energie kosten, lagere huisvestings- en overige exploitatiekosten en een hogere vastgoedwaarde bij een prettiger, comfortabeler en veiliger gebouw.