Bruil Veilig en Gezond

Bij Bruil bouwen we aan een veilige en gezonde werkomgeving voor onze medewerkers, bezoekers, klanten en omgeving.  

Wij richten ons proactief op gevaarlijke situaties weg te nemen en daarnaast nieuwe gevaren te voorkomen. Zodat de kans op werkgerelateerd letsel, gezondheidsproblemen, materiële schade en omgevingsschade wordt voorkomen.  Dit doen wij aan de hand van ons Veilig en Gezond programma. 

Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder)

Bruil heeft in 2022 en 2023 trede 3 van de veiligheidsladder behaald!  

De veiligheidsladder geeft de ontwikkelingsfase aan waarin het bedrijf zich bevindt op het gebied van veiligheid. Per trede is gedefinieerd waar Bruil aan moet voldoen (de eis), welke criteria hierbij horen (de norm), hoe die criteria gewaardeerd worden (de scores) en waar onafhankelijke auditoren op letten (de auditorrichtlijn). De plaats van Bruil op de Veiligheidsladder wordt bepaald door de hoogste trede waarop het bedrijf nog aan de eisen voldoet. 

Arbeidsveiligheid

Wij voldoen aan wet- en regelgeving, normcertificaten en hebben een eigen gestandaardiseerde veilige werkwijze vanaf ontwerp tot en met realisatie met als uiteindelijk doel geen verzuimongevallen. Zo komt iedereen, elke dag veilig en gezond weer thuis. 

Certificaten