Terug naar overzicht

Bruil prefab printing neemt (in consortium) deel aan haalbaarheidsstudie 3D geprinte circulaire viaducten

Geplaatst op door Marketing en Communicatie

Aanleiding project: HONEYCOMB

Rijkswaterstaat heeft ondernemers uitgedaagd om circulaire oplossingen te ontwikkelen en te valideren voor viaducten. Op dit moment is er onvoldoende gevalideerd aanbod van circulaire viaducten. Veel bestaande oplossingen zijn nog niet grootschalig toepasbaar omdat er nog (technische) doorontwikkeling nodig is, of omdat de oplossing nog niet voldoende is getest en gevalideerd. Rijkswaterstaat voert deze SBIR (Small Business Innovation Research) uit. Kijk voor meer informatie op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sbir/sbir-oproep-circulaire-viaducten

Rijkswaterstaat is op zoek naar een totaalconcept voor een viaduct. Dat betekent dat als partijen een deeloplossing aanbieden, zij moeten aangeven hoe het in een totaalconcept past.

Het consortium

Movares, Studio Rap, Dywidag en Bruil prefab printing Partijen werken inmiddels 5 jaar samen aan de ontwikkeling van ‘digital concrete’; het 3D-printen van prefab beton elementen. Het prefab printen van gevelelementen is inmiddels grootschalig naar de markt gebracht. De uitdaging voor de komende jaren is om deze techniek ook voor zwaar belaste constructies naar de volwassenfase te brengen.

In deze samenwerking worden deze partijen gedreven door de enorme potentie van deze duurzame techniek. De belangrijkste ingrediënten daarvan zijn het toepassen van nieuwe duurzame (beton)mengsels, parametrisch schaalbaar ontwerp, sterke reductie van materiaalgebruik (> 60%) door 3D optimalisatie van vormen en doorsneden en het ontwerpen, produceren en realiseren ineen digitale supply-chain. De combinatie van genoemde ontwikkelingen maakt de ontwikkeling van ‘digital concrete’ disruptief.

In het projectvoorstel genaamd HONEYCOMB is de huidige kennis en ervaring van alle partijen samengebracht. Deze SBIR uitvraag is een unieke kans om circulaire viaducten versneld naar de markt te krijgen.  

Haalbaarheidsstudie

Het consortium is door Rijkswaterstaat als 1 van de 10 inzendingen geselecteerd voor een haalbaarheidsonderzoek. 7 oktober is er een bijeenkomst om de plannen aan de andere deelnemers te presenteren en de kans om vragen te stellen aan RWS. Uit de 10 haalbaarheidsonderzoeken worden 3 plannen geselecteerd voor een pilot project, afronding medio 2022.

Meer informatie over de toepassing van 3D beton printen? Neem contact op met Gerard van Engelenburg of ga naar www.prefabprinting.nl

Samenwerken aan innovatieve projecten > Begin vandaag.