Duurzame uitbreiding locatie Ede

De uitbreiding van onze productielocatie  in Ede heeft een duurzame karakter.

Bruil is begonnen met de uitbreiding van haar productielocatie aan de Neonstraat 31 in Ede. De locatie, voor productie en verpakking van o.a. droge cementgebonden mortels en pasta lijmen voor vloeren en wanden, krijgt een uitbreiding van de opslagcapaciteit van ruim 5.500 m2. Aansluitend zal ook het kantoorgedeelte worden verdubbeld in oppervlak.

Bruil is naast producent van bouwmaterialen en bouwer ook een duurzame partner voor haar relaties en klanten. Dat onze uitbreiding een duurzaam karakter zou krijgen stond vooraf al vast.

Blog

De komende maanden zullen wij jullie via posts op Linkedin pagina van onze MVO Manager Edo Peet op de hoogte houden van de voortgang van de bouw, de materialen, innovatieve oplossingen en voorzieningen die worden verwerkt in het project. Heb je vragen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

-----------------

Deel 1, hergebruik stalen raatliggers

Duurzaam bouwen, een begrip dat actueler is dan ooit. Maar hoe past Bruil dit toe in de praktijk. Om aan te geven dat er kansen liggen in hergebruik van bouwmaterialen wil ik een voorbeeld van duurzaam bouwen binnen Bruil met jullie delen.

Een jaar geleden werd besloten dat onze productielocatie aan de Neonstraat in Ede zou worden uitgebreid. Op hetzelfde moment was Bruil bezig met de ontwikkeling van woningen in Ede. Om ruimte te maken voor dit project moest onze 35 jaar oude werkplaats, aan de Zandlaan in Ede, worden gesloopt. Daar waar toeval en alertheid samenkomen moet je opletten en het was Dirk-Jan Bruil die met het idee kwam om de stalen raatliggers uit de werkplaats weer her te gebruiken in de uitbreiding aan de Neonstraat. Deze vorm van recyclen wordt ook wel Urban Mining genoemd. De stad is het nieuwe wingebied voor grondstoffen. Een filosofie die uitstekend past bij ons MVO-beleid.

Samen met Mies Architectuur en Konstruktieburo Snetselaar hebben we gekeken naar de mogelijkheden. De raatliggers zijn 3D ingemeten, doorgerekend en zijn met de hoogte en lengte het vertrekpunt geweest van het ontwerp van het magazijn.

Door de raatliggers her te gebruiken is 164.000 kilo staal bespaart. Staal wat niet hoeft te worden geproduceerd en een besparing geeft van circa 78.000 kg CO (bron: www.duurzaaminstaal.nl). Nieuwe spanten zou een investering zijn geweest van €250.000. Het weer hergebruiken kost uiteindelijk €75.000. Wat aantoont dan hergebruik van bouwmaterialen ook financieel haalbaar is.

Het hergebruik van de liggers is één van de duurzame aspecten van de uitbreiding aan de Neonstraat. De komende maanden zal ik via Posts de voortgang, de toegepaste materialen, innovatieve oplossingen en voorzieningen in het project delen.

 

Deel 2, houten spanten

Vanmorgen ben ik samen met collega Wilbert van Workum op bezoek geweest bij Lambert van de Bosch van Heko Spanten in Ede. Samen met Lambert hebben we onze vurenhouten spanten, die worden hergebruiken in de uitbreiding van onze productielocatie in Ede, bekeken. De 18 spanten van 16 meter lengte (133 x 890 x 16.100 mm) komen uit onze voormalige loods aan de Reehorsterweg in Ede. Heko heeft de spanten constructief beproeft op delamineren.

De delaminatietest is kort samen te vatten in, een proefstuk wordt van het spant afgezaagd. Het proefstuk wordt in een autoclaaf gelegd waarna de autoclaaf wordt gevuld met water. Door middel van vacuüm wordt alle lucht uit het proefstuk gehaald. Daarna wordt de druk opgevoerd tot 5 bar. Na twee uur op druk wordt de test herhaald. Als het proefstuk is gedroogd wordt delamineren zichtbaar op de lijmnaden. Het percentage losgelaten lijmnaad moet onder de 10% van het totaal aan millimeter lijmnaad liggen.

De goedgekeurde spanten worden gereinigd en klaargemaakt voor montage. Van de 18 spanten worden er 13 hergebruikt, voor de andere gaan we uiteraard op zoek naar een duurzaame toepassing. 

De goedgekeurde spanten worden gereinigd en klaargemaakt voor montage. Van de 18 spanten worden er 13 hergebruikt, voor de andere gaan we uiteraard op zoek naar een duurzaam alternatief.  

 

Deel 3, CO2-arme fundering

Een goede funderingen is de basis voor een succesvol project. Dit geldt niet alleen in de spreekwoordelijke zin. De bouw een duurzaam karakter meegeven, begint dan ook met een duurzaam betonmengsel voor de fundatie. 

Als deelnemer van het platform MVO Netwerk Beton (Green Deal Verduurzaming Betonketen) was Bruil op zoek naar projecten en partners waarbij er ruimte was om een cementarm betonmengsel toe te kunnen passen. Wat is er dan mooier om binnen de eigen organisatie aan de slag te kunnen gaan. Een partner hebben wij gevonden in de Sustcon. Een organisatie waarbij partijen uit alle geledingen van de markt samenwerken om beton te verduurzamen.

Het doel van Sustcon is kwaliteitsborging van dubbel duurzaam en innovatief beton. Wat wordt vastgelegd in het Pantheon Performance certificaat. De kern van het certificaat is de prestatie-eis voor beton. Met een slim betonrecept, dat niet beoordeelt is op de hoeveelheid grondstof en bindmiddel, maar de gevraagde prestatie. Met behulp van een verificatie protocol wordt aangetoond dat de beton voldoet aan durable en sustainable eisen, dubbel duurzaam dus. Voor meer informatie over Sustcon kunt u contact opnemen met Martin Damman.

Terug naar de fundering. Het doel was een mengsel samen te stellen met een aanzienlijke CO2 verlaging. Als referentie hebben we een standaard hoogovencement gepakt met 285 kg cement per kubieke meter betonmortel. Het Sustcon mengsel heeft 75 kg cement aangevuld met 220 kg gemalen hoogovenslak en 50% betongranulaat. Het uiteindelijke mengsel C20/25 XC2 S3 is een bestaand recept welke onder attest is geleverd. Het innovatieve zit dan ook niet alleen in de samenstelling maar in de combinatie cementgehalte en het krijgen van voldoende tijd om de benodigde sterkte te halen. Wordt normaal de bekisting de dag na het storten al weggehaald om een dag later te kunnen starten met het plaatsen van het staal en de wanden, zo hebben we nu drie weken te tijd gekregen om de juiste sterkte te bereiken. 

Wapenfeiten. Beide mengsels zijn doorgerekend in de Rekentool  Groen Beton van SBRCURnet, versie 3.0 (Nationale milieudatabase). In de grafiek is duidelijk te zien dat dat het CO2-arme mengsel (huidig), t.o.v. de referentie, beduidend beter scoort op uitputting van grondstoffen, emissie van CO2 en de milieukosten.

De milieukostenindicator of MKI-waarde geeft de milieubelasting van een (civiel)technisch werk aan. Hoe lager de waarde, hoe minder milieubelasting. Ontwerpen die qua materialen flink van elkaar verschillen, verschillen ook qua milieukwaliteit. De MKI-waarden van verschillende aanbiedingen zijn goed te gebruiken bij de beoordeling van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

Samenvattend kan je stellen dat het toepassen van duurzame betonmengsels vooral een kwestie is van gewoon doen. Binnen de huidige normen zijn er genoeg mogelijkheden voor opdrachtgevers om voor duurzaam beton te kiezen. Bruil wil daarbij graag uw partner zijn.

Wie volgt?

Wij zijn er klaar voor!

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ons Duurzaamheids- en MVO beleid of heeft u concrete tips? Neem dan contact op met onze MVO Manager Edo Peet via telefoonnummer 0318-671717.

Ook kunt u hier een interview lezen met onze MVO Manager.