Prefab Casco Concept

Waarom hetzelfde bouwen als de wereld verandert?

Slimme producten maken, dat is een belangrijke pijler van onze missie 2025. Vanuit dit uitgangspunt is Bruil prefab bezig met het project Care4Flow. De output hiervan wordt een slim prefab casco concept waarmee we de klantvraag snel, flexibel en betrouwbaar kunnen invullen, vanuit een digitale aansturing.

Een tevreden eindgebruiker
Het casco concept wordt vanuit een integrale visie ontwikkeld. Dus van ontwerp tot aan de montage en de uiteindelijke oplevering aan de eindgebruiker. Om deze integrale benadering te waarborgen, betrekken we in dit project dus ook nadrukkelijk andere partijen in de keten. Want wat voor de een de ideale oplossing lijkt, kan verder in de keten juist weer voor een verstoring zorgen. Door samen te werken aan het optimale proces en product, kunnen we komen tot een compleet casco concept waarmee we de eindgebruiker van de woning samen blij maken.

De slimme fabriek
Slimme producten komen uit een slimme fabriek. Een fabriek met flow en takt. Digitaal aangestuurd vanuit het klantmodel (BIM proces). Een fabriek met een focus op continu verbeteren. 

Partners
Het slimme prefab casco concept is gericht op conceptuele woningbouwers. Zowel grondgebonden als stapelbouw. De omvang van deze bouwers kan divers zijn. Veel belangrijker vinden wij een gemeenschappelijke visie op automatisering en digitalisering. Wij willen graag werken vanuit partnerschap en een integrale visie. Met als gezamenlijk doel een blije eindgebruiker.

Wilt u meer weten over ons slimme prefab casco concept? Neem dan contact op met Melvin Schutte, 0615878729 of mail