Bruil MVO manager aan het woord

NU OF NOOIT

Wat houdt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen eigenlijk in? En hoe belangrijk is het  voor de toekomst van het bedrijfsleven én voor werknemers? We vragen het aan Edo Peet, MVO-manager bij Bruil.

 

Het zat altijd een beetje in de sfeer van de geitenwollensokken, maar die tijd is voorbij. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is niet alleen goed voor mens en milieu, het kan ook geld opleveren. Naast het verduurzamen van bestaande bedrijfsactiviteiten gaan steeds meer bedrijven een stap verder: ze richten zich op nieuwe activiteiten en markten.

De samenleving verandert in razend tempo en het bedrijfsleven moet hard aan de bak om in te springen op alle ontwikkelingen. “Ook wij kunnen niet achterblijven”, vindt Edo Peet. Sinds 1 januari 2014 is hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren, uitdragen en monitoren van dit beleid. Edo is overigens al sinds 1999 in dienst van Bruil, dus hij kent het bedrijf als geen ander.

 

– Ben je zelf erg milieubewust?

“Ja. Ik ben altijd al veel met het milieu en mijn leefomgeving bezig geweest. Niet alleen omdat het mijn werk is, maar vooral ook omdat ik vind dat we best wat zuiniger mogen zijn op de wereld. We raken door onze voorraden heen. Dat moeten we voorkomen. En daar wil ik mijn steentje aan bijdragen.”

 

– Als we spreken over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Waar hebben we het dan precies over?

“MVO is een heel breed begrip. Het komt er kortweg op neer dat bedrijven rekening houden met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Dat kan bijvoorbeeld door het recyclen van afval, het besparen van energie of het terugbrengen van de CO2-uitstoot.”

 

– Is er in de branche een koersverandering zichtbaar?

“De crisis heeft ertoe geleid dat iedereen wakker is geschud. Je merkt duidelijk dat de sector in beweging is. MVO speelt daarbij een grote rol, het is business geworden. Pak je het goed aan, dan kan het je veel opleveren. Je spaart het milieu én het levert je euro's op. Welke kant het precies opgaat weet niemand, maar bedrijven weten dat ze op de MVO-trein moeten springen en niet kunnen achterblijven.”

 

– Hoe belangrijk is het voor een bedrijf om 'groen' te zijn?

“De bouw is van oudsher redelijk traditioneel en conservatief. Daar moet verandering in komen. We zijn een innovatietraject gestart en hebben onszelf strenge eisen gesteld. Door het milieu minder te belasten, kunnen wij ons onderscheiden. Het verminderen van de CO2-uitstoot is een heel belangrijk onderdeel binnen Bruil. Als een van de eerste producenten in de branche zijn wij voor de SKAO CO2-prestatieladder op niveau 3 gecertificeerd. Om bedrijven te stimuleren CO2-bewust te handelen is de CO2-prestatieladder ingevoerd. Het gaat daarbij vooral om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Het bespaart niet alleen geld, maar zorgt er bovendien voor dat andere bedrijven graag zaken met je doen. Het mes snijdt dus aan twee kanten.”

 

– Wat zijn praktijkvoorbeelden van MVO binnen Bruil?

“Een goed voorbeeld is de Bruil Silo-service, die gebruikt wordt voor het monteren van prefab beton. Aan deze complete oplossing zitten heel veel voordelen. Er hoeft niet langer met zakken gesjouwd te worden, de machines zorgen ervoor dat de mengverhoudingen altijd perfect zijn en er is veel minder afval en stof op de bouwplaats. Je hebt een gegarandeerde kwaliteit, terwijl je minder tijd en geld kwijt bent. En heel belangrijk: je personeel wordt fysiek minder zwaar belast. Dit is een perfect voorbeeld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.”

 

– Ook medewerkers profiteren dus van MVO?

“Zeker. De gezondheid van je personeel en de aanpak van ziekteverzuim zijn belangrijke speerpunten voor Bruil. Dat proberen we in ons MVO-beleid in te passen. De bouwbranche vergrijst snel en het werk is fysiek vaak zwaar. Er zijn veel 50-plussers werkzaam in de bouw, die nog wat jaren moeten doorwerken tot aan hun pensioen. In het verleden werd er pas ingegrepen als medewerkers klachten kregen. Dan was het vaak al te laat. Je moet die problemen voor zijn en ze proberen te bestrijden.”

 

– Hoe doe je dat?

“Allereerst door op de werkvloer te benadrukken hoe belangrijk het is om gezond te leven. Medewerkers die goed eten, niet roken en regelmatig sporten zullen zich doorgaans fitter voelen dan collega's die dat niet doen. Ook moet je mensen het gevoel geven dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen, dat ze de kans krijgen om door te kunnen groeien. Zo zorg je ervoor dat ze gemotiveerd blijven en dat ze plezier houden in hun werk.”

 

– Is de gezondheid van mensen niet hun eigen verantwoordelijkheid?

“Dat is waar. Maar wij vinden dat je als werkgever best wat mag verlangen van je personeel. Je bent bij ons in dienst, je krijgt salaris en bij ziekte krijg je doorbetaald. Dan mogen we best van je vragen dat je probeert gezond te leven en voldoende te bewegen. Op één van onze vestigingen zijn we van start gegaan met een pilot om medewerkers te helpen bij het stoppen met roken. Dat bleek een groot succes en het project zal op andere plekken zeker een vervolg krijgen.”

 

– Wat staat ons in de nabije toekomst allemaal te wachten?

“Innoveren, innoveren en nog eens innoveren. Dat is het toverwoord. Het terugdringen van de CO2-uitstoot heeft topprioriteit en daar heeft Bruil flink op ingezet. We willen elk jaar een reductie van 2 procent realiseren. Het terugdringen van de milieubelasting betekent ook dat je manieren bedenkt om met minder materialen sneller te bouwen waarbij minder afval vrijkomt. En dat kan samengaan met sneller, beter en goedkoper bouwen. We gaan steeds meer toe naar 'Economie 2.0'. In deze zogenoemde circulaire economie trek je niet de handen van je product af zodra het geleverd is. Producten worden zo ontworpen dat ze uitstekend gerecycled kunnen worden. En ook bij dat proces kun én wil je betrokken zijn.”

 

– En hoe ziet de branche er over 5 of 10 jaar uit?

“Wie zal het zeggen? Niemand weet precies waar het naartoe gaat. Feit is dat de eerste stappen op dit moment gezet worden. Ook bij Bruil, waar een innovatietraject is ingezet. Eén ding is zeker: we zullen onze toekomst zelf moeten creëren.”

 

Als u meer wilt weten over ons MVO-beleid, kunt u hier terecht.