Terug naar overzicht

Energieverbruik en CO2-emissie Bruil over 2019

Geplaatst op door Edo Peet

Energieverbruik en CO2-emissie van Bruil over 2019

In 2019 is door Bruil circa 6.910. ton CO2 geproduceerd. Waarbij 2015 (8.930 ton CO2) als referentiejaar fungeert. Een besparing van ca. 22% t.o.v. van het referentiejaar!
Hieronder treft u een korte rapportage aan over hoe dit is opgebouwd. 
 
Binnen Bruil zijn vijf productielocaties welke met het verbruik van energie boven de andere locaties uitsteken. Dit zijn Bruil EBM beton, Bruil Prefab Beton (Weert & Geertruidenberg) en Bruil Beton & Mix vestigingen Apeldoorn en Kleinverpakking in Ede. 
 

Overhead Scope 1

Gasverbruik: het totale gasverbruik is met 1.727 ton ca. 25% van de totale CO2-emissie. De vijf grootste productielocaties zijn daarbij verantwoordelijk voor ca. 95% van het gasverbruik. De overige locaties hebben naar verhouding een lage emissie.
 
Brandstof transport en leaseauto’s: het totaal van 5.096 ton CO2 is, 74% van het totaal, onder te verdelen in transport van grondstoffen, transport gereed product en de leasewagens. Het transport is hierbij verantwoordelijk voor 89% van de emissie als gevolg van het gebruik van brandstoffen. De leasewagens hebben met 565 ton een relatief lage bijdrage. De uitstoot van leasewagens is, als gevolg van uitbreiding wagenpark, licht gestegen t.o.v. 2018.
 

Overhead Scope 2

Elektriciteit: voor 2019 is elektra ingekocht op basis van 100% Hollandse Windenergie. Hierdoor is de emissiefactor voor het omrekenen van kilowatts naar CO2 vastgesteld op 0. Het totaal aan kilowatts in 2019 is licht gedaald t.o.v. 2018. 
 

Zakelijke vliegreizen, zakelijke kilometers privé auto en huurauto’s

Met 6 ton is deze lager dan 1% van het totaal aan CO2-emissie. Dit is vergelijkbaar met overige jaren. 

Overige projecten Scope 1 & 2

Met 54 ton zijn de projecten voor minder dan 1% van de totale emissie verantwoordelijk. Waarbij het brandstofverbruik van de leasewagens ruim 95% van de emissie telt.
 

Energiebalans

 

Energie Management Actieplan

In het  Energie Management Actieplan 2019-2020 worden de CO2-reductiemaatregelen en reductiedoelstellingen van Bruil Groep beschreven. Om tot de reductiemaatregelen te komen is gebruik gemaakt van de uitkomst van de energie audit en de geïnventariseerde reductiemogelijkheden in het Energie Audit Verslag. De voortgang met betrekking tot de reductiedoelstellingen wordt regelmatig geanalyseerd in de periodieke voortgangsrapportage en intern en extern gecommuniceerd. Het Energie Management Actieplan is in te zien via de website van Bruil.
 
Meer informatie over de CO2-reductie van Bruil kunt u in het Bruil Energie Auditverslag vinden. Het auditverslag is alleen schriftelijk op te vragen bij Bruil. Stuur een mail voorzien van uw motivatie naar e.peet@bruil.nl. Bij voldoende motivatie wordt het auditverslag toegezonden.