CO2 prestatieladder niveau 3

Als één van de eerste producenten van cementgebonden producten is Bruil gecertificeerd voor de SKAO CO2-prestatieladder op niveau 3. De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen. Het gaat daarbij vooral om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Doelstellingen
De directie van Bruil heeft de volgende twee reductiedoelstellingen gesteld:
1. 6% CO2 reductie eind 2015 ten opzichte van 2012. Is gelijk aan circa 530 ton CO2;
2. Reductie van 2% per jaar voor de periode 2013, 2014 & 2015.

Om deze doelstellingen te bereiken zijn er reductiemaatregelen opgesteld, waaronder bijvoorbeeld het begrenzen van maximum snelheid van vrachtwagens tot 85 km/h, het toepassen van Green Deal aandrijftechniek en het plaatsen van energiezuinige elektromotoren. Naast trede 3 op de SKAO CO2-prestatieladder zet Bruil ook o.a. in op vitaliteit van haar medewerkers, ketensamenwerking en duurzame inkoop.

Lees hier meer over het MVO-beleid van Bruil