Reductiedoelstellingen

Bedrijfsdoelstelling

De directie van Bruil heeft de volgende reductiedoelstelling gesteld:
Bruil zal in 2025 maximaal 56 ton CO2 per miljoen euro omzet uitstoten (scope 1 & 2, niveau 3). Deze doelstelling is gekoppeld aan de nieuwe Missie & Visie van Bruil voor de komende jaren. Dit komt ruwweg neer op een reductie van de uitstoot van 2,5% per jaar voor de komende periode van drie jaar.

Reductiemaatregelen

 Getroffen maatregelen periode 2013 - 2015

 • snelheidsbegrenzers op vrachtwagens.
 • bandenbeheercontract met bandenspecialist voor de vrachtwagens.
 • algemeen, inzicht in energieverbruik
 • verhelpen lekkages persluchtsysteem.
 • green Deal aandrijfsystemen.
 • inkoop groene stroom.
 • verlichtingsplan op de productielocaties.
 • plaatsen PV-systeem (288 panelen) op eigen locatie.
 
Maatregelen periode 2016 - 2018
De daadwerkelijke invulling en maatregelen welke nodig zijn zullen in de 2e helft van 2016 worden opgestart. De maatregelen moeten aansluiten bij het beleid van de holding en de nieuwe Missie & Visie.
 
Lopende en nog te starten initiatieven
 • Verder uitwerken energiebesparingsplan locatie Bruil prefab Geertruidenberg.
 • warmte vraag in de fabriek, welke methode.
 • verlichtingsplan productiehallen.
 • Samen met Zonnepanelendelen.nl onderzoeken welke locaties geschikt zijn voor PV-panelen (voldoen aan de randvoorwaarden en sluitende business case). 1e project is uitbreiding PV-panelen op locatie Kleinverpakking in Ede. Doel is plaatsen systeem voor ca. 70.000 kWh per jaar. 
 • Onderzoek naar logistieke efficiëntie en inzet transport Bruil beton en mix. Meedraaien in een onderzoek van de Stedendriehoek (Apeldoorn, Zutphen & Deventer), EVO en binnenvaart. Doel is minder kilometers rijden, rijden op andere tijden, ontlasten lokale en snelwegen tijdens spits om uiteindelijk onnodige CO2 emissie te voorkomen.
 • Bruil gaat in overleg met haar partner Energy Services de mogelijkheden bekijken van compensatie van CO2. Wat zijn de mogelijkheden, de kosten en de baten.
 • Onderzoek naar de participatie in werkgroep van Bouwend Nederland, regio oost. Besparing CO2 als gevolg van transport & logistiek.
 • Onderzoek naar deelname innovatieproject voor toepassing waterstof en brandstofcel in material handling. Toyota Material Handling wil samen met partners eerste waterstofproject in Nedeland voor heftruck’s & reachttruck’s realiseren. 
Het volledige Energie Management Actieplan (3.B.2) te vinden onder deze link.
 

Bruil heeft besloten de CO2-reductie, als gevolg van de inkoop van groene stroom, niet mee nemen in de berekeningen voor het behalen van onze reductiedoelstelling. De inkoop van groene stroom leidt niet tot innovaties en gedragsveranderingen binnen onze organisatie en geeft geen directe besparing in ons energieverbruik.