CO2-Prestatieladder

Bruil heeft sinds juni 2013 het certificaat niveau 3 van de CO2-Presatieladder. Hiervoor hebben we onze CO2-uitstoot in beeld gebracht en zijn reductiedoelstellingen en maatregelen bepaald.

Onze reductiedoelstellingen zijn vastgelegd in het Energie Management Actieplan. Het actieplan 2023-2024 zorgt ervoor dat Bruil bewuster en zuiniger omgaat met energie. Hierbij speelt bewustzijn van zowel de eigen organisatie als ook onze omgeving een grote rol. 

Wat is het en wat levert het op?

De CO2-Prestatieladder is ontwikkeld door ProRail. Het is een instrument om bedrijven uit te dagen hun CO2-emissie te leren kennen en te verminderen. Het gaat daarbij vooral om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Sinds 2011 is de CO2-Prestatieladder in eigendom van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). U kunt onze doelstellingen en prestaties als deelnemer vinden op de website van SKAO onder de deze link.

Verschillende niveaus

De CO2-Prestatieladder geeft in vijf niveaus aan hoe bewust de onderneming van het energieverbruik is en weet welke mogelijkheden gebruikt kunnen worden om in de toekomst het verbruik te verkleinen. Het niveau dat een bedrijf heeft bereikt in het verminderen van zijn CO2-uitstoot vertaalt zich in een 'gunningvoordeel'. Hoe hoger het niveau op het certificaat, hoe meer 'fictief' voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging en hoe groter de kans is om de goedkoopste te zijn bij een aanbesteding.

Wat betekent dit voor u?

Het certificaat CO2-prestatieladder niveau 3 geeft inzicht in de CO2-voetafdruk welke Bruil als organisatie achterlaat. Alle werkmaatschappijen van Bruil vallen onder de scope van het certificaat. Hiermee voldoen wij aan de eisen van A-aanbieder zoals deze in de eisen 5.A.2. en 5.A.3. van de CO2-Prestatieladder zijn vastgelegd.

Certificaat CO2 Prestatieladder

CO2 emissie

In 2022 heeft Bruil een CO2 emissie gehad van 5570,6 ton (energiebalans over 2022). Dit is aanzienlijk lager dan het voorgaande jaar waarin de emissie 6099,5  ton was. In 2020 heeft Bruil haar elektriciteit niet vergroend d.m.v. certificaten, maar is ervoor gekozen om het budget in te zetten op energiebesparende interne maatregelen. Dit is uiteindelijk vertaald naar de Bruil Green Challenge. Voor 2021 en verder is weer elektriciteit van Hollandse windenergie ingekocht.