CO2-Prestatieladder

Bruil heeft sinds juni 2013 het certificaat niveau 3 van de CO2-Presatieladder. Hiervoor hebben we onze CO2-uitstoot in beeld gebracht en zijn reductiedoelstellingen en maatregelen bepaald.

Onze reductiedoelstellingen zijn vastgelegd in het Energie Management Actieplan. Het actieplan 2019-2020 zorgt ervoor dat Bruil bewuster en zuiniger omgaat met energie. Hierbij speelt bewustzijn van zowel de eigen organisatie als ook onze omgeving een grote rol. Voorbeelden van maatregelen zijn het bijplaatsen van zonnepanelen, het plaatsen van LED-verlchting, het lekvrij maken van persluchtsystemen.

Wat is het en wat levert het op?

De CO2-Prestatieladder is ontwikkeld door ProRail. Het is een instrument om bedrijven uit te dagen hun CO2-emissie te leren kennen en te verminderen. Het gaat daarbij vooral om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Sinds 2011 is de CO2-Prestatieladder in eigendom van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). U kunt onze doelstellingen en prestaties als deelnemer vinden op de website van SKAO onder de deze link.

Verschillende niveaus

De CO2-Prestatieladder geeft in vijf niveaus aan hoe bewust de onderneming van het energieverbruik is en weet welke mogelijkheden gebruikt kunnen worden om in de toekomst het verbruik te verkleinen. Het niveau dat een bedrijf heeft bereikt in het verminderen van zijn CO2-uitstoot vertaalt zich in een 'gunningvoordeel'. Hoe hoger het niveau op het certificaat, hoe meer 'fictief' voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging en de kans groter is om de goedkoopste te zijn bij een aanbesteding.

Wat betekent dit voor u?

Het certificaat CO2-prestatieladder niveau 3 geeft inzicht in de CO2-voetafdruk welke Bruil als organisatie achterlaat. Alle werkmaatschappijen van Bruil vallen onder de scope van het certificaat. Hiermee voldoen wij aan de eisen van A-aanbieder zoals deze in de eisen 5.A.2. en 5.A.3. van de CO2-Prestatieladder zijn vastgelegd.

Kopie Certificaat CO2 Prestatieladder