Inventarisatie

Bruil stelt elk half jaar haar Carbon Footprint vast. De Carbon Footprint Analyse is uitgevoerd volgens de opzet van het Greenhouse Gas (GHG) protocol. De organisatie grenzen zijn gekozen op basis van de ‘control approach’. Dit betekent dat binnen de analyse de bedrijfslocaties, middelen en medewerkers zijn meegenomen.

Het GHG identificeert drie bronnen van emissie, bekend als scopes.

Scope I

Scope I omvat de directe emissies die onder het eigen beheer vallen en worden gecontroleerd door de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verbranding van brandstoffen in vaste machines, zakelijk vervoer in voertuigen die eigendom zijn van de rapporterende organisatie.

Scope II

Scope II omvat de indirecte emissies door opwekking van gekochte elektriciteit, stoom of warmte.

Energiebalans 

In 2018 heeft Bruil  6.930 ton CO2 geëmitteerd.  

Energiebalans Bruil per half jaar

Tonnen totaal

CO2  2018

Tonnen

2e helft

CO2 2018

Tonnen

1e helft

CO2 2018

Tonnen totaal CO2 2017

Tonnen

2e helft

CO2 2017

Tonnen

1e helft

CO2 2017

Overhead scope 1

gasverbruik

1.777

717

1.060

1.830

970

860

brandstof, transport

4.532

2.252

2.280

4.346

2.171

2.175

brandstof, leasewagens

554

275

279

489

231

257

Overhead scope 2

vliegreizen

3

0

3

5

2,5

2,5

zakelijke kilometers privé auto

10

5

5

9

5,0

4

elektriciteit

5*

2,5

2,5

1*

0,5

0,5

Overige projecten

scope 1 & 2

projecten

49

28

21

39

20

19

Totale CO2-emissie (afgerond)

6.930

3.280

3.650

6.719

3.401

3.318

 

 

Energiebalans Bruil in tonnen CO2  per jaar

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Overhead scope 1

gasverbruik

1.777

1.830

1.894

1.638

1.254

1.481

1.816

Brandstof, transport

4.532

4.346

4.299

4.508

4.172

4.333

4.360

Brandstof, leasewagens

554

489

518

435

434

490

440

Overhead scope 2

Vliegreizen

3

5

18

7

3

2

3

Zakelijke kilometers privé auto

10

9

5

8

3

6

7

Elektriciteit

5

1

1

2.269

61

1.972

2.140

Overige projecten scope 1 & 2

Projecten

49

39

46

65

77

120

137

Totale CO2-emissie (afgerond)

6.930

6.719

6.781

8.930

6.004

8.409

8.905