Inventarisatie

Bruil stelt elk half jaar haar Carbon Footprint vast. De Carbon Footprint Analyse is uitgevoerd volgens de opzet van het Greenhouse Gas (GHG) protocol. De organisatie grenzen zijn gekozen op basis van de ‘control approach’. Dit betekent dat binnen de analyse de bedrijfslocaties, middelen en medewerkers zijn meegenomen.

Het GHG identificeert drie bronnen van emissie, bekend als scopes.

Scope I

Scope I omvat de directe emissies die onder het eigen beheer vallen en worden gecontroleerd door de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verbranding van brandstoffen in vaste machines, zakelijk vervoer in voertuigen die eigendom zijn van de rapporterende organisatie.

Scope II

Scope II omvat de indirecte emissies door opwekking van gekochte elektriciteit, stoom of warmte.

Energiebalans 

In 2020 heeft Bruil  9.048 ton CO2 geëmitteerd.  

In de eerste helft van 2020 heeft Bruil  4.896 ton CO2 geëmitteerd.  

In de tweede helft van 2020 heeft Bruil 4.152 ton CO2 geëmitteerd.