Dit zijn pas écht groene vloeren

Bruil levert kanaalplaatvloeren met de laagste milieu impact. Hoe dat precies zit? Leggen we hieronder uit!

Wij zijn altijd op zoek naar alternatieven om duurzamer te produceren. En dat is gelukt! Onlangs is uit een extern geverifieerde LCA (levenscyclusanalyse, red) berekening gebleken dat onze kanaalplaatvloeren de laagste MKI-waardes hebben t.o.v. andere leveranciers.

Kanaalplaatvloeren van Bruil

Bruil kanaalplaatvloeren kenmerken zich door een makkelijke en eenvoudige verwerking, spaarzaam grondstoffengebruik en lage kosten. Ook bespaar je tot 50% materiaal t.o.v. massieve betonvloeren. Onze kanaalplaatvloer is volledig circulair en kan bij een volgend project worden ingezet als kwalitatief volledig product. 

MKI-waarde

MKI staat voor Milieu Kosten Indicatior en drukt de milieuschade van een product uit in euro’s. De fases in de levenscyclus van een product worden hier ook in meegenomen. Deze berekening  kan worden toegepast in openbare aanbestedingen, waarbij de berekening van milieu-impact voor gebouwen, ook wel bekend als het 'verwaarden' van de milieu-impact, centraal staat. Hoe lager, hoe beter.

Door onze continue aandacht voor duurzaamheid en productontwikkeling hebben wij vanaf nu  de laagst bekende MKI-waarde van €2,66 in de markt (volgens de Nationale milieu Database).

Milieu Prestatie Gebouwen (MPG)

Daarnaast voldoen onze kanaalplaatvloeren aan de eisen van de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG). De MPG berekent de milieuprestatie van een gebouw gedurende de gehele levenscyclus, inclusief de productie van bouwmaterialen, de bouwfase, het gebruik, onderhoud en uiteindelijk de sloop. Een lage MPG-score is een indicatie van een milieuvriendelijk gebouw.  Door te kiezen voor de kanaalplaatvloeren van Bruil, draagt u bij aan een lagere MPG-score voor uw project, wat gunstig is voor zowel de naleving van de regelgeving als het milieu.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Naast de laagste MKI-waarde bieden de kanaalplaatvloeren van Bruil nog een extra duurzaamheidsvoordeel: ze komen in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA is een fiscale regeling van de Nederlandse overheid die bedrijven stimuleert om milieuvriendelijk te investeren. Door te investeren in de duurzame kanaalplaatvloeren van Bruil, kunnen bedrijven profiteren van een belastingvoordeel,wat niet alleen bijdraagt aan een lagere milieubelasting, maar ook financieel aantrekkelijk is.

Kortom: dat zijn pas écht groene vloeren!

Maar waarom zijn onze vloeren de groenste? 

  1. Continue optimalisering van ons betonmengsel (cementreductie).
  2. Door continue energiemonitoring zeer efficiënt productieproces.
  3. Blijvende zoektocht naar secundaire materialen zorgt voor standaard meer dan 10% betongranulaat.
  4. Samenwerking met afvalpartners zorgt voor drastische verlaging van afval.
  5. Standaard hergebruik van regenwater en slibwater.

Zo ontvang jij écht groene vloeren op jouw project en bouwen we samen duurzamer.

Vraag meer informatie (o.a. LCA) aan via het formulier op deze pagina.