Terug naar overzicht

Energieverbruik en CO2-productie van Bruil

Geplaatst op door MVO

In 2016 is door Bruil circa 6.781. ton CO2 geproduceerd. Waarbij 2015 (8.930 ton CO2) als referentiejaar fungeert. Een besparing van ca. 24% t.o.v. van het referentiejaar!

Hieronder treft u een korte rapportage aan over hoe dit is opgebouwd. 

Binnen Bruil zijn vijf productielocaties welke met het verbruik van energie boven de andere locaties uitsteken. Dit zijn Bruil EBM beton, Bruil Prefab Beton (Weert & Geertruidenberg) en Bruil Beton & Mix vestigingen Apeldoorn en Kleinverpakking in Ede. 

Overhead Scope 1
Gasverbruik: het totale gasverbruik is met 1.894 ton ca. 18% van de totale CO2-emissie. De vijf grootste productielocaties zijn daarbij verantwoordelijk voor 1.803 ton of te wel 95% van het gasverbruik. De overige negen locaties hebben naar verhouding een lage emissie.
Brandstof transport en leaseauto’s: het totaal van 4.817 ton CO2 is, 71% van het totaal, onder te verdelen in transport van grondstoffen, transport gereed product en de leasewagens. Het transport is hierbij verantwoordelijk voor 86% van de emissie als gevolg van het gebruik van brandstoffen. De leasewagens hebben met 518 ton een relatief lage bijdrage.

Overhead Scope 2
Elektriciteit: voor 2016 en verder is elektra ingekocht op basis van 100% Hollandse Windenergie. Hierdoor is de emissiefactor vastgesteld op nul. Hiermee is de CO2-emissie voor 2016 nihil. Het totaal aan kilowatts is in 2016 ca. 2% gestegen t.o.v. 2015.
Zakelijke vliegreizen, zakelijke kilometers privé auto en huurauto’s: met 23 ton is deze lager dan 1% van het totaal aan CO2-emissie.
Met 46 ton zijn de projecten voor minder dan 1% van de totale emissie verantwoordelijk. Waarbij het brandstofverbruik van de leasewagens ruim 95% van de emissie telt.

Energiebalans

 Energiebalans Bruil

Tonnen ½ 2017

Tonnen 2016

Tonnen 2015

Tonnen 2014

Tonnen 2013

Tonnen 2012

Overhead scope 1

gasverbruik

859

1.894

1.638

1.254

1.481

1.816

Brandstof, transport

2.176

4.299

4.508

4.172

4.333

4.360

Brandstof, leasewagens

257

518

435

434

490

440

Overhead scope 2

Vliegreizen

2

18

7

3

2

3

Zakelijke kilometers privé auto

3

5

8

3

6

7

Elektriciteit

1*

1*

2.269**

61*

1.972

2.140

Overige projecten scope 1 & 2

Projecten

19

46

65

77

120

137

Totale CO2-emissie (afgerond)

3.317

6.781

8.930

6.004

8.409

8.905

* lage emissie elektriciteit door inkoop groene stroom, 100% Hollandse Windenergie met Bewijs van Herkomst.

** inkoop groene stroom niet automatisch verlengd van 2014 naar 2015. Hierdoor geen groene stroom in 2015.

Energie Management Actieplan
In het  Energie Management Actieplan 2016-2018 worden de CO2-reductiemaatregelen en reductiedoelstellingen van Bruil Groep beschreven. Om tot de reductiemaatregelen te komen is gebruik gemaakt van de uitkomst van de energie audit en de geïnventariseerde reductiemogelijkheden in het Energie Audit Verslag. De voortgang met betrekking tot de reductiedoelstellingen wordt regelmatig geanalyseerd in de periodieke voortgangsrapportage en intern en extern gecommuniceerd. Het Energie Management Actieplan 2016-2018 is hier in te zien.

Meer informatie over de CO2 reductie van Bruil kunt u in het Bruil Energie Auditverslag vinden. Het auditverslag is alleen schriftelijk op te vragen bij Bruil. Stuur een mail voorzien van uw motivatie naar e.peet@bruil.nl. Bij voldoende motivatie wordt het auditverslag toegezonden.