Terug naar overzicht

Bruil tekent Betonakkoord

Geplaatst op door Marketing en Communicatie

Hans Bruil heeft gisteren, in het bijzijn van Stientje van Veldhoven - Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat- namens Bruil het Betonakkoord ondertekend. Dit akkoord is een sectorbrede overeenkomst met als doel de verduurzaming van de gehele betonketen. Een initiatief dat uitstekend binnen onze missie past. Met dit akkoord wordt toegewerkt naar 100% recycling van materialen en naar een forse verlaging van de CO2-uitstoot in 2030.

Foto: Hans Bruil tekent betonakkoord

Haalbaarheid van de missie versnellen

Het is onze visie dat de huidige complexe bouwprocessen vereenvoudigd moeten worden en het inefficiënte materiaalgebruik plaats moet maken voor zo min mogelijk gebruik van primaire grondstoffen. Concreet is het dan ook onze missie om in 2025 meer dan de helft van onze omzet te realiseren met slimme producten. En dat het gebruik van primaire grondstoffen hiervoor dan ook minimaal is gehalveerd.

Het Betonakkoord is voor ons een manier om de haalbaarheid van deze doelen te versnellen.

Getekend door veel partijen

Het akkoord is getekend door onder andere de Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, ProRail en diverse toeleveranciers en bouwbedrijven. De basis van het akkoord zijn korte, middellange en lange termijn afspraken voor toenemende circulariteit en dalende CO2-uitstoot.

Bouw als aantrekkelijke, innovatieve werkgever

Het Betonakkoord is één van de vele initiatieven naar een groene, circulaire wereld. De komende jaren groeit de wereldbevolking tot zo’n 10 miljard mensen in 2050. De welvaart neemt toe, waardoor de vraag naar grondstoffen gigantisch zal stijgen. De ontwikkeling naar een circulaire economie moet versneld worden. Naast uitdagingen biedt dit ook kansen: in de bouw betekent circulair werken door slim hergebruik niet alleen kostenreductie, maar ook een extra vraag naar nieuwe producten en diensten. Er komt nieuwe kennisontwikkeling op gang bij architecten, ontwerpers, ingenieurs, dienstverleners, opdrachtgevers, uitvoerders en producenten. De bouw kan zich profileren als aantrekkelijke, innovatieve werkgever.

Wilt u meer informatie over de missie van Bruil?  Of heeft u goede ideeën die onze groene ambities kunnen versnellen? Neem dan contact op met Edo Peet, onze MVO manager.