Terug naar overzicht

Bruil levert duurzame beton!

Geplaatst op door Bruil MVO

In samenwerking met de gemeente Apeldoorn, Aannemingsbedrijf Bekro B.V. en Reko Grondverzet- en Wegenbouwbedrijf B.V. heeft Bruil ruim 3000 kubieke meter beton met een lage CO2 uitstoot geleverd. Deze mortel is in de periode september t/m november verwerkt in een nieuw fietspad binnen de gemeente Apeldoorn. Dit 9 km lange fietspad is het eerste in Nederland waarin op grote schaal een CO2-arm betonmengsel is toegepast.

Door de toepassing van CO2 arme betonmortel kon invulling worden gegeven aan de duurzame ambitie van de gemeente Apeldoorn. Door het vervangen van cement voor een ander bindmiddel, het toepassing van hoog percentage betongranulaat en een aandachtige samenwerking tussen aannemer en toeleverancier was het mogelijk om een betonmortel ter verwerken zonder verlies van kwaliteit en levensduur. Dit levert een besparing op van ruim 44% CO2-uitstoot t.o.v. een standaard betonmengsel met 100% cement en primaire grondstoffen. Dit project toont aan dat door samenwerking in de keten de keuze voor een duurzame oplossing absoluut haalbaar is. Zowel technisch, economisch en duurzaam. Van essentieel belang hierbij is dat de toeleveranciers al vroeg bij het project worden betrokken om samen tot een invulling te komen.


Ter referentie*; een gemiddeld huishouden stoot jaarlijks 23 ton CO2 uit. 8 ton CO2 direct door energie in huis en vervoer. Daarbovenop komt nog eens 15 ton aan indirecte CO2-uitstoot voor onder meer voeding en kleding*. De besparing door de gemeente Apeldoorn staat gelijk aan de uitstoot van 18 huishoudens.

*Bron: www.milieucentraal.nl   

Meer informatie over de toepassing en duurzame aspecten van dit project is verkrijgbaar bij de heer E.Q. Peet (MVO manager). Deze is bereikbaar via e.peet@bruil.nl, telefoonnummers 088 811 8717 &  0651 452 559. 

Bruil is partner van MVO Nederland en actief deelnemer aan de Green Deal Beton.