Terug naar overzicht

Bruil en onze CO2 uitstoot over 2014

Geplaatst op door Edo Peet

Energieverbruik en CO2-productie van Bruil over 2014

In 2014 is door Bruil circa 6.004. ton CO2 geproduceerd. Waarbij 2012 (8.900 ton CO2) als referentiejaar fungeert. Een besparing van 33% t.o.v. van het referentiejaar.

 

Binnen Bruil zijn vier productielocaties welke met het verbruik van energie boven de andere locaties uitsteken. Dit zijn Bruil EBM beton, Bruil Prefab Beton (Weert & Geertruidenberg) en Bruil Beton & Mix vestiging Apeldoorn. Waarbij ons transport ruim de helft van de uitstoot veroorzaakt.

 

Overhead Scope 1

Gasverbruik: het totale gasverbruik is met 1.254 ton ca. 20% van de totale CO2-emissie. De vier grootste productielocaties zijn daarbij verantwoordelijk voor 1.079 ton of te wel 86% van het gasverbruik. De overige negen locaties hebben naar verhouding een lage emissie.

Brandstof transport en leaseauto’s: het totaal van 4.609 ton CO2 is, 77% van het totaal, onder te verdelen in transport van grondstoffen, transport gereed product en de leasewagens. Het transport is hierbij verantwoordelijk voor 90% van de emissie als gevolg van het gebruik van brandstoffen. De leasewagens hebben met 434 ton een relatief lage bijdrage.

 

Overhead Scope 2

Elektriciteit: met een totale emissie van 61 ton is het elektraverbruik goed voor slechts 1% van het totaal. Dit door het 100% vergroenen door inkoop van Hollandse Windenergie.

Zakelijke vliegreizen, zakelijke kilometers privé auto en huurauto’s: met 8 ton is deze lager dan 1% van het totaal aan CO2-emissie.

Met 77 ton zijn de projecten voor minder dan 2% van de totale emissie verantwoordelijk. Waarbij het brandstofverbruik van de leasewagens ruim 80% van de emissie telt.

 

Energiebalans

Energiebalans Bruil

Tonnen 2014

% in 2014

Tonnen 1e helft 2014

Tonnen 2013

Tonnen 2012

Overhead scope 1

gasverbruik

1.254

20%

725

1.481

1.816

Brandstof, transport

4.172

71%

2.134

4.333

4.360

Brandstof, leasewagens

434

7%

340

490

440

Overhead scope 2

Vliegreizen

3

0%

1

2

3

Zakelijke kilometers privé auto

3

0%

6

6

7

Elektriciteit

61

1%

30

1.972

2.140

Overige projecten scope 1 & 2

Projecten

77

1%

59

120

137

Totale CO2-emissie (afgerond)

6.004

100%

3.295

8.409

8.905

 

 

 

 

 

 

 

Energie Management Actieplan

In het  Energie Management Actieplan 2015-2016 worden de CO2-reductiemaatregelen en reductiedoelstellingen van Bruil Groep beschreven. Om tot de reductiemaatregelen te komen is gebruik gemaakt van de uitkomst van de energie audit en de geïnventariseerde reductiemogelijkheden in het Energie Audit Verslag. De voortgang met betrekking tot de reductiedoelstellingen wordt regelmatig geanalyseerd in de periodieke voortgangsrapportage en intern en extern gecommuniceerd. Het Energie Management Actieplan 2015-2016 is in te zien via onze website.

 

Meer informatie over de CO2 reductie van Bruil kunt u het Bruil Energie Auditverslag vinden. Het auditverslag is alleen schriftelijk op te vragen bij Bruil. Stuur een mail voorzien van uw motivatie naar e.peet@bruil.nl. Bij voldoende motivatie wordt het auditverslag verzonden.