Terug naar overzicht

Dekker, Bruil en Albeton kiezen voor versterking strategische positie

Geplaatst op door Marketing & Communicatie

BCW (onderdeel Dekker Groep) verkoopt haar betoncentrale in Barneveld aan Bruil. Bruil, op haar beurt, verkoopt haar betoncentrale in Woerdense Verlaat aan Albeton (50% Dekker Groep). Hierover hebben betrokken partijen onlangs een principeakkoord bereikt. De overdracht van beide betoncentrales zal naar verwachting 1 juni as. een feit zijn.

De aankoop van de betoncentrales biedt Bruil en Albeton een stevig fundament voor een positieve ontwikkeling in de verdere toekomst. Het versterkt niet alleen hun positie in de regio maar verhoogt ook de waarde die ze hun klanten bieden. Tegelijkertijd doen Bruil en Dekker Groep door de verkoop beiden afstand van een betoncentrale die buiten hun primaire werkgebied opereert. “Er is hier sprake van een win-win situatie” zo laten André Barendregt (Dekker Groep) en Alfons van Woensel (Bruil) weten.

“Wij zijn ervan overtuigd dat deze strategische stap een betekenisvolle groei in waarde toevoegt” aldus André Barendregt (Dekker Groep). “Wij realiseren ons ook dat als gevolg van de verkoop de medewerkers van BCW en Woerdense Verlaat hierdoor van werkgever veranderen. Met behoud van hun rechten verwachten partijen geen problemen op dit vlak. Zowel Bruil als Albeton zijn een betrouwbare partij waarbij de toekomst van de medewerkers geborgd is.

Over verdere details van het principeakkoord doen partijen geen uitspraken.

………………………………………………………………………………………………………………….

Voor vragen naar aanleiding van dit persbericht kan contact worden opgenomen met:

Bruil
Alfons van Woensel (Algemeen directeur)

a.vanwoensel@bruil.nl
088-8118717

Dekker Groep

André Barendregt (Directeur)

a.barendregt@dekkergroep.nl
(0)344 579 999