Terug naar overzicht

Bruil steunt nationaal duurzaamheidsakkoord betonsector

Geplaatst op door Bruil MVO

Betonsector aan de slag met nationaal duurzaamheidsakkoord

Tijdens een CEO-ontbijt op 9 februari 2016 heeft Alfons van Woensel namens Bruil, samen met nog ruim 60 bestuurders vanuit de betonketen en relevante stakeholders, toegezegd mee te gaan werken aan een ketenakkoord met nationale impact. Een akkoord gericht op een economisch gezonde betonsector door verdere verduurzaming. CO2-reductie, circulariteit, biodiversiteit en sociale aspecten zijn speerpunten in het plan dat de komende maanden wordt uitgewerkt.

Alfons van Woensel: "als sector moeten we nu een ‘pro-actieve houding’ aannemen. Verduurzaming van beton is positief voor de sector als geheel, zowel voor de positie van beton als bouwmateriaal, als ook voor het imago van de sector".

Staatssecretaris Dijksma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu complimenteerde de sector in een videoboodschap met hetgeen reeds is bereikt. Tegelijkertijd daagde ze de aanwezigen uit om nieuwe stappen te zetten en riep op om gezamenlijk afspraken te maken voor de lange termijn. De staatssecretaris riep de aanwezigen op “unaniem voor het betonakkoord te stemmen” en zo geschiedde. “Gezamenlijke verduurzaming en economische groei gaan hand in hand” aldus  Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER. Frank Bekooij, CEO Strukton Civiel vult aan: “Hoogwaardig hergebruik van beton en andere innovaties kunnen ook mooie nieuwe exportproducten leveren.” 


Met deze steun om te komen tot een ambitieus akkoord is de kwartiermakersfase afgerond en kunnen de besprekingen beginnen. Het speelveld is gecreëerd; wat de inhoud van het ketenakkoord wordt is aan de sector. Om te komen tot een sterk en gedragen akkoord gaan de komende maanden alle betrokken partijen rond de tafel om verduurzamingsambities en doelstellingen te formuleren en de daarvoor benodigde maatregelen te benoemen. Henri van der Kamp, lid raad van bestuur VolkerWessels die optrad als gastheer van deze unieke bijeenkomst: “Als betonketen moeten we nu gezamenlijk het risico dragen en het lef hebben om concrete verduurzamingsstappen te zetten”. Het streven is dat het akkoord in de loop van 2016 wordt gesloten. De aanwezigen deelden de mening dat het wel een realistisch akkoord moet worden – geen greenwashing, alleen afspreken wat haalbaar is.  


Een groep koplopers uit de sector heeft de afgelopen jaren onder de vlag van het MVO Netwerk Beton van MVO Nederland de basis gelegd voor een mogelijk Betonakkoord. Zo is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor verdere verduurzaming, een solide netwerk opgebouwd, onderling vertrouwen gecreëerd en is bereidheid tot samenwerking ontstaan. Deelname aan de totstandkoming van het Betonakkoord staat voor iedereen open. 

---

Heeft u meer vragen over deze onderwerpen neem dan gerust contact op met onze MVO manager: Edo Peet op e.peet@bruil.nl088-8118717.  

of

U kunt contact opnemen met Anne ten Brummelhuis van MVO Nederland, a.tenbrummelhuis@mvonederland.nl of 030-230 5600.