Steenstrips verlijmen op EPS bouwblokken

Gaat u steenstrips verlijmen op EPS bouwblokken?

Bruil heeft een compleet assortiment om op de juiste manier uw steenstrips te verlijmen op EPS bouwblokken. Zo leveren wij wapeningsgaas, steenstriplijm en steenstripvoegmortel. Wij adviseren u om altijd eerst lijmadvies op te vragen. Op deze manier behaalt u het beste resultaat. In deze video nemen wij u mee in de verlijming van steenstrips op EPS Bouwblokken.

Stap 1: Check kwaliteit ondergrond
Maak de ondergrond schoon, droog en stabiel. Om te voorkomen dat de steenstripverlijming nadelig wordt beïnvloed, moet de ondergrond draagkrachtig, scheurvrij en ontdaan zijn van deze (welke?) stoffen.

Stap 2: Verwerking steenstriplijm met lijmkam
Breng eerst een laag Bruil steenstriplijm SL7000 aan op de ondergrond met een 8x8 mm lijmkam.

Stap 3: Verwerking wapeningsgaas voor verlijming van steenstrips
Druk het wapeningsgaas in de verse lijmlaag. Wapeningsgaas moet minimaal 10 cm overlappend aangebracht worden. De 10 cm lijn is aangegeven op het wapeningsgaas met een kleur. Strijk de aangebrachte lijmrillen vlak.

Stap 4: Aanbrengen steenstrips
Als de lijm is uitgehard, kunnen de te verlijmen strippen worden aangebracht. Breng na verharding (ongeveer 24 uur) een nieuwe laag steenstriplijm SL7000 aan op de ondergrond. Schraap deze laag in met de vlakke kant van de lijmkam.

Stap 5: Steenstrip verlijmen.
Zorg dat de steenstrip schoon, droog en vlak is. Schraap vervolgens de achterzijde van de steenstrips in met lijm.

Stap 6: Verwerking steenstrip
Druk de steenstrips met een schuivende beweging in op de ondergrond om de steenstrip te verlijmen. U dient de steenstrip binnen de opentijd van de lijmlaag op de ondergrond aan te brengen.

Let op! Strijk geen te grote oppervlakken vooraf in met lijm. Zo voorkomt u huidvorming.

Stap 7: Controle steenstrip verlijming
Controleer regelmatig steekproefsgewijs of er volledig contact is tussen de steenstriplijm en de steenstrip. Haal de steenstrip los om te controleren of deze volvlaks (>95%) is aangebracht.

Stap 8: Droging na verlijming steenstrips
Tijdens en gedurende 72 uur na het verlijmen van de steenstrips mag de temperatuur niet beneden +5°C dalen en tot max 30°C stijgen. Dit om voldoende uitharding van de lijm te bewerkstelligen. Houd hier rekening mee bij het plannen van de werkzaamheden.

Stap 9: Voegen na verlijming steenstrips
Laat voorafgaand aan het voegen het lijmwerk minimaal 14 dagen uitharden onder droge omstandigheden ter voorkoming van witte uitslag op het voegwerk.

Stap 10: Nabehandeling steenstrip voegwerk
Bescherm het voegwerk tegen ongunstige weersinvloeden (regen, tocht, vorst en zon) en in het bijzonder uitdroging. Bij regenval kunt u het voegwerk afdekken.

Wanneer u deze stappen volgt, worden de steenstrips op EPS bouwblokken op de juiste manier verlijmd. Heeft u toch nog vragen over het lijmen van steenstrips op EPS bouwblokken met de Bruil producten? Neem dan hieronder contact op met een Bruil technisch adviseur.