Terug naar overzicht

Bruil en Covid-19

Geplaatst op door Marketing en Communicatie

Door de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) en de maatregelen die de Nederlandse regering heeft genomen om de verspreiding van het virus in te dammen, verandert de maatschappij en onze bedrijfsomgeving voortdurend. In dit nieuwsbericht willen wij u hier nader over informeren. 

Klantbezoeken

Om zowel u als onze medewerkers te beschermen, leggen onze commercieel adviseurs geen klantbezoeken meer af. Wel zijn zij telefonisch, per videogesprek en of per e-mail bereikbaar. Dat geldt ook voor onze binnendienstmedewerkers; zij werken waar mogelijk vanuit huis en anders vanaf kantoor.

Productie

Onze bedrijfsvoering en productie gaat (vooralsnog) door, maar door de genomen maatregelen (ingegeven door de Nederlandse regering) zal onze productiecapaciteit beperkingen op kunnen lopen. Wat daarmee ook gevolgen kan hebben voor onze levertijden. Factoren die onder andere de productiecapaciteit/ leveringen in deze overmachtssituatie kunnen beïnvloeden zijn:

  • Onvoldoende beschikbaarheid van personeel als gevolg van naleving van overheidsmaatregelen dan wel het treffen van aanvullende maatregelen vanuit de zorgplicht van werkgever inzake corona;
  • Onvoldoende beschikbaarheid aan grondstoffen door transportrestricties of verminderde transportcapaciteit;
  • Verdergaande beperkende overheidsmaatregelen;
  • Leveranciers die als gevolg hiervan voor enkele weken of maanden dichtgaan;
  • Onvoldoende beschikbaarheid van chauffeurs en/of transporteurs; 
  • Onbereikbaarheid van (bouwplaatsen in) quarantainegebieden. 

Grondstoffen zijn momenteel nog beschikbaar, maar ook hier kan in de nabije toekomst verandering in komen als meer landen maatregelen treffen of transportbeperkingen instellen, bijvoorbeeld door het sluiten van de grenzen.

Contractuele verplichtingen

Wij spannen ons in om u van dienst te blijven en onze contractuele verplichtingen na te komen. Echter worden er verdergaande (al dan niet van overheidswege, crisismaatregelen aangekondigd) dan kunnen wij wellicht deze verplichtingen niet nakomen en worden we mogelijk genoodzaakt om deze, tijdelijk te schorsen of in het uiterste geval geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden. Wij zullen er alles aan doen om te trachten de schade te beperken en/of te voorkomen. We vragen uw begrip in deze tijd van het coronavirus en treden dan graag in overleg met u. Neem daarvoor contact op met uw vaste contactpersoon bij Bruil. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.